QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Hướng dẫn mở tài khoản và giao dịch chứng khoán

17/11/2017

                      THƯ MỜI

Để phục vụ cho quý cổ đông hiểu và biết cách thức mở tài khoản và cách thức giao dịch trên sàn chứng khoán. Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính mời các quý cổ đông tham gia buổi hội đàm phổ biến về cách mở tại khoản và cách thức giao dịch cổ phiếu trền sàn chứng khoán Việt Nam do Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á trình bày.
- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút sáng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
- Địa điểm: Số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

03/05/2017

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thành lập Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn

05/07/2016