TIN TỨC - THÔNG BÁO

TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ông Đỗ Văn Chiến - Phó Tổng Giám đốc xin thôi việc

25/08/2020

Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Hương làm Kế toán trưởng và lập công ty con

16/07/2020

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019

10/07/2020

Ông Phạm Ngọc Toản giữ vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08/2020

10/07/2020

Ông Trần Minh Thuyết xin thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc

09/06/2020

Thông báo tiếp nhận thông tin truyền thông

15/11/2019

Thông báo bán cá sấu

21/06/2019

Thông báo bán rừng bạch đàn

14/01/2019

Cho thuê văn phòng làm việc 8 Bis Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh

16/05/2018