FORIMEX là cổ đông lớn của Cty CP Sách và Thiết bị trường học Long An

Ngày 28/04/2020, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn mua 187.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (Mã cổ phiếu LBE), trở thành cổ đông lớn của Công ty này với tỷ lệ nắm giữ 17% vốn điều lệ.

Báo cáo trở thành cổ đông lớn