Định hướng phát triển

- Hợp tác và mở rộng diện tích trồng rừng nguyên liệu tại các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

- Đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất đồ gỗ ngoài trời và nội thất.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng và mở rộng quy mô chăn nuôi cá sấu tăng đàn.

- Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết và kinh doanh dịch vụ.

- Đầu tư tài chính.

- Hợp tác khai thác, kinh doanh than bùn tại tỉnh Đăk Nông.