Định hướng phát triển

Định hướng phát triển: 

  • Hợp tác và mở rộng diện tích trồng rừng nguyên liệu tại các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên.
  • Đầu tư, mở rộng qui mô sản xuất đồ gỗ ngoài trời và nội thất.
  • Đầu tư cơ sở hạ tầng và mở rộng qui mô chăn nuôi cá sấu tăng đàn lên 20.000 con.
  • Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết và kinh doanh dịch vụ.
  • Đầu tư tài chính.
  • Hợp tác khai thác, kinh doanh than bùn tại tỉnh Đăk Nông.