Công bố thông tin khác

Công bố thông tin khác

Thông báo ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

21/02/2024

Kính gửi quý Cổ Đông,
Hội đồng quản trị Công ty ban hành Thông báo số 04/TB-LN ngày 21/02/2024 về việc ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Trân trọng!

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo số 04/TB-LN ngày 21/02/2024

Đơn ứng cử thành viên BKS

Đơn đề cử thành viên BKS

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên BKS

Thông báo ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

21/02/2024

Kính gửi quý Cổ Đông,
Hội đồng quản trị Công ty ban hành Thông báo số 03/TB-LN ngày 21/02/2024 về việc ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Trân trọng!

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo số 03/TB-LN ngày 21/02/2024

Đơn ứng cử thành viên HĐQT

Đơn đề cử thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2023

25/01/2024

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2023

Xin vui lòng chọn vào đây xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thanh lý 82,77 ha cao su già cỗi

05/10/2023

Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thanh lý 82,77 ha cao su già cỗi tại đội Đăk Ơ của Công ty CP Lâm Nghiệp Sài Gòn.

Nhấn vào đây xem File đính kèm

Nghị quyết HĐQT về việc Chọn Đon vị Kiểm Toán BCTC Năm 2023

05/10/2023

Nghị quyết HĐQT về việc chọn vị kiểm toán BCTC Năm 2023

Chọn vào đây xem File đính kèm

Nghị quyết HĐQT về bàn giao đất bị ảnh hưởng dự án Đường Vành đai 3

15/05/2023

HĐQT phê duyệt chủ trương bàn giao đất của Công ty bị ảnh hưởng bởi dự án Đường Vành đai 3 tại xã Phạm Văn Hai Huyện Bình Chánh TPHCM.

Click vào Xem File đính kèm