Công bố thông tin khác

Công bố thông tin khác

Nghị quyết HĐQT về bàn giao đất bị ảnh hưởng dự án Đường Vành đai 3

15/05/2023

HĐQT phê duyệt chủ trương bàn giao đất của Công ty bị ảnh hưởng bởi dự án Đường Vành đai 3 tại xã Phạm Văn Hai Huyện Bình Chánh TPHCM.

Click vào Xem File đính kèm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2022

30/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2022

Xin vui lòng Click vào đây xem chi tiết

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NAM 2022

29/08/2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2021

25/01/2022