Trợ giúp cổ đông

Trợ giúp cổ đông

Thông báo cổ đông chưa nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

18/04/2018

Thông báo trả sổ chứng nhận sỡ hữu Cổ phần cho Cổ đông

20/03/2018

Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14/03/2018

Thông báo hướng dẫn cách thức mở tài khoản và giao dịch chứng khoán

17/11/2017

                      THƯ MỜI

Để phục vụ cho quý cổ đông hiểu và biết cách thức mở tài khoản và cách thức giao dịch trên sàn chứng khoán. Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính mời các quý cổ đông tham gia buổi hội đàm phổ biến về cách mở tại khoản và cách thức giao dịch cổ phiếu trền sàn chứng khoán Việt Nam do Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á trình bày.
- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút sáng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
- Địa điểm: Số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP LNSG

16/11/2017

Ngừng giao dịch và chốt danh sách cổ đông

21/08/2017

Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu FRM

21/08/2017

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

03/05/2017

BC của ĐHĐQT năm 2016

17/04/2017