Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn: 

Trở thành doanh nghiệp có uy tín và đảm bảo chất lượng về các sản phẩm cung cấp ra thị trường trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực chế biến gỗ; sản phẩm da cá sấu thời trang; kinh doanh thương mại  và cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng. Thực hiện thông qua việc trồng rừng nguyên liệu theo tiêu chuẩn FSC, chăn nuôi cá sấu theo công ước Cites và cung cấp dịch vụ theo chuẩn mực được cộng đồng đón nhận. Doanh nghiệp hướng đến cho người tiêu dùng yên tâm về các sản phẩm mang thương hiệu FORIMEX.

Sứ mệnh:

Hiện thực hóa các giá trị thông qua việc nâng tầm sản phẩm và thương hiệu trên thị trường. Củng cố hệ thống quản lý doanh nghiệp minh bạch và hiệu quả.