QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết HĐQT về việc Chọn Đon vị Kiểm Toán BCTC Năm 2023

05/10/2023

Nghị quyết HĐQT về việc chọn vị kiểm toán BCTC Năm 2023

Chọn vào đây xem File đính kèm

Nghị quyết HĐQT về bàn giao đất bị ảnh hưởng dự án Đường Vành đai 3

15/05/2023

HĐQT phê duyệt chủ trương bàn giao đất của Công ty bị ảnh hưởng bởi dự án Đường Vành đai 3 tại xã Phạm Văn Hai Huyện Bình Chánh TPHCM.

Click vào Xem File đính kèm

Quy chế Chi tiêu nội bộ sửa đổi bổ sung lần thứ nhất Năm 2023

10/05/2023

Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

20/04/2023

Kính gửi quý Cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn công bố Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tổ chức ngày 20/04/2023.
Chi tiết vui lòng xem các tài liệu đính kèm.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

22/03/2023