Thông báo chi trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019 bằng tiền vào ngày 03/08/2020.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Mã chứng khoán: FRM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 30/06/2020

Tỷ lệ cổ tức: 15,5% (01 cổ phiếu nhận được 1.550 đồng)

​Thời gian, địa điểm và phương thức trả cổ tức: 

Đối với chứng khoán đã lưu ký (tức là cổ đông đã mở tài khoản tại công ty chứng khoán): Công ty chuyển trả cổ tức vào ngày 03/08/2020. Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký (tức là cổ đông chưa mở tài khoản tại công ty chứng khoán): Quý cổ đông liên hệ với Công ty để nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần (Thứ Hai – Thứ Sáu) kể từ ngày 03/08/2020.

--- Trường hợp cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản:  Đề nghị Quý cổ đông gửi thư đảm bảo về Công ty: 1 bản sao Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; 1 bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; và Giấy đăng ký thông tin tài khoản nhận cổ tức (theo mẫu đính kèm). 

Riêng đối với Quý cổ đông đang làm việc tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản lương kỳ tiếp theo hoặc tài khoản khác theo chỉ định.

--- Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng tiền mặt:

------ Trường hợp Quý cổ đông trực tiếp đến Công ty, vui lòng mang theo: 1 bản sao Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; và 1 bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

------ Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác đến nhận thay, vui lòng mang theo: 1 bản sao Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; 1 bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông; Giấy ủy quyền nhận cổ tức (theo mẫu đính kèm); và 1 bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền nhận cổ tức (mang theo bản chính để đối chiếu).

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tài chính – Kế hoạch

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Số 08 Hoàng Hoa Thám, P. 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3510 8880

 

Trân trọng thông báo!

Biểu mẫu đính kèm:

Giấy đăng ký thông tin tài khoản nhận cổ tức

Giấy ủy quyền nhận cổ tức