Thông báo quý cổ đông chưa nhận Giấy chứng nhận cổ phần

Hiện tại, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã phát trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, nhưng có một số cổ đông là người lao động không còn làm việc tại Công ty chưa nắm thông tin. Do vậy, Công ty trân trọng thông báo các quý cổ đông chưa nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Danh sách đính kèm) nhanh chóng liên hệ Công ty để hoàn tất thủ tục.

Bên cạnh đó, Công ty đề nghị quý cổ đông kiểm tra lại thông tin trên sổ cổ đông của mình. Nếu có phát hiện ra sai sót trong những trường hợp sau:
- Trường hợp 1: Sai số CMND.
- Trường hợp 2: Sai ngày cấp CMND.
- Trường hợp 3: Sai tên trên CMND.
Quý cổ đông vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự – Hành chính để điều chỉnh thông tin và nhận sổ trong giờ hành chính.
Ghi chú: Khi đến nhận sổ, vui lòng mang theo CMND bản gốc.
Trân trọng!

TB_Danh sach co dong chua nhan so co phan.doc