Thông báo quý cổ đông về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thời gian trả sổ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (08:00 - 17:00) kể từ ngày 20/03/2018.
Liên hệ: Phòng Kỹ thuật - Kinh doanh, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, Số 08 Hoàng Hoa Thám, P. 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Vui lòng nhấp vào đây để xem nội dung chi tiết!