Thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex

Kính gửi quý cổ đông,
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex_Công ty con 100% vốn trực thuộc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.
Nhấn vào đây để xem tệp đính kèm.
Trân trọng!