Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thanh lý 82,77 ha cao su già cỗi

Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thanh lý 82,77 ha cao su già cỗi tại đội Đăk Ơ của Công ty CP Lâm Nghiệp Sài Gòn.

Nhấn vào đây xem File đính kèm