HĐQT thông qua việc giảm vốn điều lệ công ty con

Kính gửi quý cổ đông,
Ngày 09/11/2020, Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ công ty con là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex từ 40 tỷ đồng xuống còn 25 tỷ đồng.
Nhấp vào để xem: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 09/11/2020.
Trân trọng!