GIẤY CN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CON ( THAY ĐỔI LẦN 1 )

Kính gửi quý cổ đông,
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 1 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex_Công ty con 100% vốn trực thuộc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.
Nhấn vào đây để xem tệp đính kèm