Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn trở thành công ty đại chúng

CÔNG BỐ THÔNG TIN: 
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN
 TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 1222/UBCK-GSĐC ngày 09 tháng 03 năm 2017 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:
1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên Tiếng Việt          : Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn
 • Tên Tiếng Anh          : SAIGON FORESTRY IMPORT – EXPORT JOINTSTOCK COMPANY
 • Tên viết tắt                 : FORIMEX
 • Trụ sở chính              : Số 08 Hoàng Hoa Thám – Phường 7 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại                  : (08) 35108880                    
 • Fax                              : (08) 38431335
 • Website                      : www.forimex.com.vn
 • E-mail                         : forimex@hcm.vnn.vn

2. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300695842 đăng ký lần đầu ngày 24/08/2010 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp và thay đổi lần thứ 5 ngày 23/05/2016.
3. Vốn điều lệ: 117.000.000.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ đồng).
4. Ngành nghề kinh doanh chính:
Hiện nay, FORIMEX cung cấp chủ yếu các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến Trồng rừng Nguyên liệu giấy – Nguyên liệu gỗ – Trồng cây cao su; Chế biến gỗ phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; Nuôi và kinh doanh cá sấu; Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh – Dịch vụ khác: bán lẻ xăng dầu;...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: 
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN
 TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 1222/UBCK-GSĐC ngày 09 tháng 03 năm 2017 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:
1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên Tiếng Việt          : Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn
 • Tên Tiếng Anh          : SAIGON FORESTRY IMPORT – EXPORT JOINTSTOCK COMPANY
 • Tên viết tắt                 : FORIMEX
 • Trụ sở chính              : Số 08 Hoàng Hoa Thám – Phường 7 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại                  : (08) 35108880                    
 • Fax                              : (08) 38431335
 • Website                      : www.forimex.com.vn
 • E-mail                         : forimex@hcm.vnn.vn

2. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300695842 đăng ký lần đầu ngày 24/08/2010 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp và thay đổi lần thứ 5 ngày 23/05/2016.
3. Vốn điều lệ: 117.000.000.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ đồng).
4. Ngành nghề kinh doanh chính:
Hiện nay, FORIMEX cung cấp chủ yếu các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến Trồng rừng Nguyên liệu giấy – Nguyên liệu gỗ – Trồng cây cao su; Chế biến gỗ phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; Nuôi và kinh doanh cá sấu; Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh – Dịch vụ khác: bán lẻ xăng dầu;...