Bà Trịnh Thị Hương không còn là cổ đông lớn của FORIMEX

Bà Trịnh Thị Hương không còn là cổ đông lớn của FORIMEX