Pháp luật

Pháp luật

Luật doanh nghiệp 2014

23/11/2016

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007

22/09/2016

Ngày 21 tháng 11 năm 2007 quốc hội 12 đã thông qua luật thuế thu nhập cá nhân

Bộ luật Lao động - Luật số 10/2012

16/09/2016

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

14/09/2016

Một số lưu ý quan trọng về hóa đơn

05/09/2016

Dưới đây là một số điểm cần lưu ý về hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra mà các bạn kế toán cần nắm rõ khi thực hiện các nghiệp vụ về hóa đơn chứng từ. 

Quy định mới về thời hạn của hộ chiếu

25/08/2016