Lâm nghiệp

1. Trồng rừng nguyên liệu giấy
2. Trồng và khai thác mủ cao su

1. Trồng rừng và khai thác rừng nguyên liệu giấy

Rừng keo lai của Công ty tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

  • Trồng và khai thác mủ cao su

Rừng cao su 5 năm tuổi của công ty tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh