Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Hương làm Kế toán trưởng và lập công ty con

Kính gửi toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty,
Ngày 15/07/2020, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Hương - Phó phòng Tài chính Kế hoạch giữ vị trí Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch; đồng thời thông qua việc thành lập công ty con.
Trân trọng!