Thông báo cổ đông chưa nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Hiện tại, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã phát trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Lâm nghiệp Sài Gòn (gọi tắt là sổ cổ đông), nhưng có một số cổ đông là người lao động không còn làm việc tại Công ty chưa biết thông tin đến nhận sổ.
Do vậy, để hoàn tất công tác phát trả sổ cổ đông. Một lần nữa, Công ty  thông báo danh sách cổ đông chưa đến nhận sổ (Danh sách đính kèm).  Đề nghị Quý cổ đông, CB CNV Công ty, người lao động  biết thông tin này liên hệ thông báo cho người lao động chưa nhận sổ biết đến nhận sổ.
 Bên cạnh đó, Công ty đề nghị Quý Cổ đông kiểm tra lại thông tin trên sổ cổ đông của mình. Nếu có phát hiện ra sai sót trong những trường hợp sau:
- Trường hợp 1: Sai số CMND.
- Trường hợp 2: Sai ngày cấp CMND.
- Trường hợp 3: Sai tên trên CMND.
Quý Cổ đông vui lòng liên hệ đến  Phòng Nhân sự – Hành chính Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn - Số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM để điều chỉnh thông tin và nhận sổ trong giờ hành chính.
Ghi chú: Khi đến nhận sổ vui lòng mang theo CMND bản gốc.
Trân trọng./.

 

TB_Danh sach co dong chua nhan so co phan.doc