Thông báo - Hợp tác

Thông báo - Hợp tác

BÁN THANH LÝ CÂY CAO SU 1999, 2005, 2006, 2008, 2009

10/03/2022
Cao su 1999:                     28,00 ha
Cao su 2005:                       0,53 ha
Cao su 2006:                       2,21 ha
Cao su 2008:                       0,66 ha
Cao su 2009:                       0,54 ha
Tại xã Đăk Ơ, huyện Bù gia Mập, tỉnh Bình Phước.
 - Giá khởi điểm:    6.530.000.000 đ (Sáu tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng).
- Bước giá:                 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng).
- Tiền đặt cọc:        2.000.000.000 đ (Hai tỷ đồng).
- Thời gian xem tài sản:10/3/2022 đến 17h00 ngày 15/3/2022 (kể cả ngày nghỉ)
- Thời gian bán hồ sơ: 10/3/2022 đến 17h00 ngày 15/3/2022 (kể cả ngày nghỉ)
- Địa điểm bán hồ sơ: Số 8 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Thời gian nộp hồ sơ: Hạn chót trước 17h00 ngày 15/3/2022.
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ Anh Phô, phòng KT-KD
- ĐT: 0985.239.771

BÁN THANH LÝ CÁ SẤU SINH SẢN BỐ MẸ

08/11/2021

Bán rừng Keo lai 2014, 2015

10/11/2020

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019

10/07/2020

Thông báo tiếp nhận thông tin truyền thông

15/11/2019

Thông báo bán cá sấu

21/06/2019

Thông báo bán rừng bạch đàn

14/01/2019

Thông báo quý cổ đông chưa nhận Giấy chứng nhận cổ phần

18/04/2018

Thông báo quý cổ đông về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

20/03/2018