Các loại sản phẩm khác

  • Kinh doanh rượu bia các loại.
  • Kinh doanh cá sấu nước các loại: cá sấu con, cá sấu thương phẩm, cá sấu lứa, cá sấu bố mẹ....

 

Ấp trứng cá sấu

 

Cá sấu con 1 tuần tuổi

 

Cá sấu con 18 tháng tuổi

Cá sấu con 18 tháng tuổi

 

Cá sấu 4 năm tuổi.

Sản phẩm than bùn phơi khô

 

Sản phẩm than bùn ướt